درباره ما

مزرعه دشت ناز از سال ۱۳۹۰ با هدف حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی اسب خالص ایرانی شروع به فعالیت نمود و در زمینه تولید و پرورش اسب خالص ترکمن و کاسپین در حال فعالیت می باشد. همچنین این مجموعه تولید و پرورش اسب های تروبرد وارداتی و اسب های پرشی اروپایی را در دستور کار خود به عنوان اسب های ورزشی دارد.

بی تردید بیشترین تعداد مادیان تولیدی در دو نژاد خالص ایرانی ترکمن و کاسپین در این مجموعه در حال تولید بر پایه اصول و علم می باشد.

سایت دشت ناز به بهتر دیده شدن مزرعه ما کمک می کند.

                                 *دشت ناز ناب ترین گنجینه اسب های اصیل ایران*

۸۵۲۳

مزایده ها

۴۵۸

حساب

۴۵۸

کاربران راضی

۱۱۶

کارمندان

۴۵۲۳

مشتریان

۱۱۶

تیکت